ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • AGC បណ្តាក់ទុនលើខ្សែសង្វាក់ថ្មីនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់

    AGC បណ្តាក់ទុនលើខ្សែសង្វាក់ថ្មីនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់

    ផ្នែកកញ្ចក់ស្ថាបត្យកម្មរបស់ AGC កំពុងមើលឃើញតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់ 'សុខុមាលភាព' នៅក្នុងអគារ។មនុស្សកាន់តែស្វែងរកសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ ផាសុកភាពសូរស័ព្ទ ពន្លឺថ្ងៃ និងកញ្ចក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ដើម្បី​ធានា​បាន​នូវ​ទំហំ​ផលិត​កម្ម...
    អាន​បន្ថែម